Aktuální data: Napojeno 1420 eshopů | Uskutečněno 105 625 031 přenosů
Informace a tech. podpora


Technická podpora

Technická podpora je poskytována jeden rok od zakoupení programu ShopSync. Podporou je rozuměna pomoc při nastavení programu a řešení problémů, které mohou při provozu propojení mezi eshopem a učetním systémem nastat. Tato podpora je řešena buď formou konzultace nebo přímým zásahem na počítači uživatele, na kterém běží účetní systém. Součástí podpory je i právo na aktualizace obslužné aplikace.

Nad rámec jednoho roku od zakoupení je podpora řešena buď paušální platbou nebo platbou za konkrétní zákroky a služby, dle hodinové sazby.

Součástí technické podpory nejsou úpravy vynucené změnou verze eshopového systému - aktualizace na jinou verzi, než na jakou bylo propojení dodáno.

Zásah na počítači uživatele

Používané jsou 3 možnosti jak se připojit k počítači uživatele


Nastavení TeamViewer

Hostitelskou aplikaci, která umožní připojení k počítači lze stáhnout z následujícího odkazu: Stáhnout TeamViewer

Pro připojení k počítači uživatele je třeba sdělit údaje označené jako "Vaše ID" a "Heslo" (na obrázku v červeném rámečku).
Nastavení AMMYY

Hostitelskou aplikaci, která umožní připojení k počítači lze stáhnout z následujícího odkazu: Stáhnout AMMYY

Pro připojení k počítači uživatele je třeba sdělit údaj označen jako "Vaše ID" (na obrázku v červeném rámečku).Dále jsou 2 možnosti, jak provést autorizaci připojení k počítači