Aktuální data: Napojeno 2039 eshopů | Uskutečněno 276 253 867 přenosů
Požadavek na tech. podporu | Chcete se něco zeptat?


Ukázka aplikace

1 2 3
4 5 6
7

Ovládání aplikace

ShopSync se skládá ze 2 částí, první tvoří obslužná aplikace, ve které uživatel vybírá jaké úlohy se mají spustit, ovládá komunikaci s Pohodou/MoneyS3 či systémem MRP a umožňuje nastavení všech údajů důležitých pro přenos, včetně automatického spouštění automatického přenos dat v pravidelných časových intervalech. Druhou částí jsou přenosové moduly, které aplikace spouští (např. přenos objednávek, zásob, ..).

Obslužná aplikace umožňuje nastavení:


Schéma propojení

Níže je uvedeno obecné schéma jak propojení může fungovat. Jednotlivé možnosti mohou být limitovány zvoleným účetním SW či eshopem.

Agenda Přenos do eshopu Přenos do účetního SW
Objednávky Ne (pouze u SW Pohoda je aktuálně toto možné přídavným modulem) Ano
Faktury Ne Ano
Adresář Ano Ano
Skladové zásoby Ano Ne (změna sklad. zásob se přenáši prostřednictvím Objednávek či faktur)
Ceny Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)
Karty produktů Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)
Kategorie Ano Ne (pouze dodatečným modulem - pouze pro některé účetní SW)
Obrázky Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)
Výrobci Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)
Parametry Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)
Související zboží Ano Ne (pouze dodatečným modulem - Import do úč. SW)