Aktuální data: Napojeno 1372 eshopů | Uskutečněno 96 768 640 přenosů
Informace a tech. podpora


Technické řešení

Samotné skripty pro export/import dat je psány pomocí PHP, to znamená, že pravděpodobně i Vaši programátoři budou schopni tyto skripty měnit a upravit dle potřeb. Běhové prostředí pro spouštění těchto skriptů je dodáváné spolu s programem.

Jsou 2 možnosti, jak se aplikace může připojit k databázi eshopu.

Dále se program připojuje k FTP, pro nahrání obrázků k produktům, popř. kategoriím.

Připojení více eshopů najednou

Tímto programem můžete k Vašemu účetnímu systému připojit více eshopů, u kterých budete spravovat zásoby a vyřizovat objednávky. Můžou to být eshopy postaveny na různých platformách, avšak vy budete data spravovat z jednoho rozhraní vašeho účetního software. (Ceny v ceníku platí vždy za jednu platformu.)