Implementace

Implementace a nasazení propojení u zákazníka probíhá formou jednotlivých fází. Zde je základní nastínění, jaký průbeh po objednávce můžete očekávat, a co vše je zahrnuto v ceně nabízeného řešení.

1. Analýza potřeb zákazníka

Formou konzultace, nebo, v případě potřeby, náhlednutím do dat účetního systému či eshopu se ujasní, co vše bude chtít zákazník přenášet. Ujasní se parametery a chování propojovacího software.

2. Individální úpravy

Součástí ceny jsou úpravy typického propojení do rozsahu jedné hodiny práce (počítá se, že běžné úpravy různého namapování dat jsou zpravidla do jedné hodiny práce). Pokud má zákazník složitější požadavky, úpravy nad rozsah jedné hodiny budou účtovány zvlášť.

3. Dodání software pro propojení eshopu s účetním systémem

Pošleme odkaz ke stažení programu, společně s návody pro nastavení a ovládání programu.

4. Instalace a nasazení u zákazníka

V ceně je instalace programu a nasazení u zákazníka. Typicky se toto realizuje přes vzdálený přístup, některým z prostředků popsaných v sekci Podpora. V případě potřeby je možné prvně propojení nasadit na testovací prostředí.

5. Odzkoušení propojení

Zákazník potvrdí, že vše funguje jak má, případně se zpracují připomínky na základě kterých bude propojení upraveno.

6. Základní zaškolení zákazníka

Ukážeme ovládání programu a nastavení automatického propojení. V případě úprav také dohodnuté formy ukládání dat v účetním sytému.

7. Technická podpora

Více informací, co vše je součástí technické podpory nalezenete v sekci Podpora.

Novinky

Změna sazeb DPH v ČR

Shoptet a MRP K/S

Woocommerce 8